picture

Leszek Grajek

w rozmowie z Konradem Napierałą, posłem Unii Pracy powiększ

picture

50 urodziny Leszka Grajka

obok żona Barbara, prezes Spódzielni Mieszkaniowej Paweł Pawłowski z żoną Krystyną powiększ

picture

Noworoczne spotkanie opłatkowe

pierwszy z prawej Leszek Grajek, w środku ks. Zdzisław Łuniewicz powiększ

picture

Uroczysty przemarsz ulicami

z okazji dni Swarzędza, drugi z prawej za orkiestrą Leszek Grajek powiększ

picture

Spotkanie opłatkowe swarzędzkich społeczników

Leszek Grajek w rozmowie z Ewą Brołyńską powiększ

picture

Leszek Grajek

na zlocie spłdzielców woj. wielkopolskiego powiększ

picture

Leszek Grajek

dzieli się opłatkiem z Józefem Kozłowskim, ogrodnikiem spółdzielni mieszkaniowej powiększ

picture

Leszek Grajek

w rozmowie z Ireną Halt, działaczką na rzecz osób niepełnosprawnych powiększ

picture

Leszek Grajek

składa życzenia świąteczno-noworoczne pracownikom Spódzielni powiększ

picture

Jubileusz Spódzielni Mieszkaniowej

Leszek Grajek otrzymuje wyrónienie z rąk przedstawiciela Związku Rewizyjnego Spódzielczości Mieszkaniowej RP powiększ

picture

Jubileusz Spódzielni Mieszkaniowej

Leszek Grajek przemawia ze sceny kina Hollywood powiększ

picture

Noworoczne spotkanie...

rady nadzorczej Spódzielni Mieszkaniowej, Leszek Grajek składa życzenia święteczno-noworoczne. powiększ

picture

Leszek Grajek wiceprzewodniczący...

stowarzyszenia przyjaciół dzieci specjalnej troski, dziękuje osobom, które pomogły uruchomić gabinet hydromasażu powiększ

picture

Przegląd twórczości artystycznej

osób niepełnosprawnych, Leszek Grajek na scenie kina Hollywood z uczestnikami i Barbarą Kucharską powiększ

picture

otwarcie warsztatu terapii zajęciowej,

Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu, od lewej Leszek Grajek i Starosta powiatu Poznańskiego Ryszard Pomin powiększ

picture

półkolonie Stowarzyszenia

Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Gruszczynie, Leszek Grajek wśród uczestników i opiekunów powiększ

 

Leszek Grajek ur. 27 sierpnia 1947r., zm. 26 lipca 2002r.
Wybitny swarzędzanin, społecznik, z-ca prezesa Spódzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Inicjował i powoływał do życia kluby turystów, miłośników przyrody, kluby seniora, dawców krwi. Skupił wokół siebie miłośników ziemi swarzędzkiej, stworzył lokalną gazetę i telewizję. Upowszechniał sport amatorski i kulturę, nawiązywał zagraniczne kontakty. Zainicjował powstanie Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, które po jego śmierci przyjęło jego imię.